Obsługa księgowa firm realizowana przez Biuro Rachunkowe MIRAKO – dlaczego warto z niej korzystać ?

Obsługa księgowa firm.

Obsługa księgowa firm.
Obsługa księgowa własnej firmy jest czasami trudna i skomplikowana. Wymaga szerokiej wiedzy, znajomości często zmieniających się przepisów.

Wszyscy prowadzący działalność gospodarczą są zobligowani do prowadzenia dokumentacji księgowej oraz akt pracowniczych (kadry i płace). W zależności od formy prawnej i rodzaju działalności dokumentacja ta jest prostsza lub mocno skomplikowana. Także obowiązek przesyłania Fiskusowi raportów w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) stanowi dodatkowy obowiązek, któremu sprostać muszą już od 2018 także mikroprzedsiębiorcy.

Należy stosować się do ustaw o:

  • podatkach dochodowych,
  • VAT,
  • podatku akcyzowym,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • ordynacji podatkowej,
  • prawie celnym,
  • dewizowym,
  • rachunkowości

i innych.

Dodatkowym problemem są również częste zmiany tych przepisów. Aby sprostać wymaganiom należy zatrudniać fachowców o odpowiednich kwalifikacjach, a co za tym idzie, odpowiednio wynagradzanych. Wymagane jest również posiadanie odpowiedniego sprzętu (komputer, monitor, drukarka, skaner, faks itp.) wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do prowadzenia księgowości oraz oczywiście miejsca, gdzie wszystko to należy umieścić. Dodatkowym, może mniej zauważanym problemem czy też uciążliwością jest gromadzenie, segregowanie i właściwe przechowywanie dokumentów.

Czy jest na to sposób?

Alternatywą jest skorzystanie z usług Biura Rachunkowego specjalizującego się w kompleksowej obsłudze księgowej i kadrowo – płacowej. Specjalizacja ta, w połączeniu z większą liczbą podmiotów obsługiwanych przez Biuro, umożliwia sprawną profesjonalną obsługę oraz redukcję kosztów. To po stronie Biura księgowego spoczywa problem zapewnienia odpowiedniego sprzętu i oprogramowania w celu realizacji powierzonych usług księgowych.

Także miesięczny koszt obsługi księgowej Państwa firmy jest wielokrotnie niższy niż koszt zatrudnienia dodatkowej osoby na stanowisku księgowego / księgowej. Oprócz typowych kosztów pracowniczych odpadają nam też np. koszty literatury podatkowo-finansowej, szkoleń, kursów itp.. Biuro odpowiada również za wyrządzoną szkodę, natomiast odpowiedzialność pracownicza jest zasadniczo ograniczona do 3 pensji. Ponadto pragniemy poinformować, że biuro rachunkowe MIRAKO ma wykupioną obowiązkową polisę OC, co ułatwia istotnie zaspokojenie ewentualnego roszczenia odszkodowawczego. Gwarancją, że Twoje rozliczenia podatkowe będą prowadzone w sposób prawidłowy jest posiadany Certyfikat Ministra Finansów uzyskany w wyniku przeprowadzonego egzaminu państwowego. Uzyskanie Certyfikatu w ten sposób (a nie w wyniku ukończenia określonego rodzaju kierunku studiów) potwierdza wiedzę i umiejętności w zakresie księgowości i rachunkowości.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji licząc na kontakt i podjęcie współpracy.

MIRAKO Biuro Rachunkowe Łódź
ul. Bobslejowa 6                (Polesie Retkinia Smulsko)
94-317 Łódź
698-68-21-21