Rozliczenia roczne PIT.

Rozliczenia roczne PIT.

Rozliczenia roczne PITRozliczanie i wypełnianie formularza zeznania rocznego to obowiązek dotyczący większości z nas. Wypełniamy deklaracje PIT jedynie dla osób z którymi Biuro Rachunkowe MIRAKO posiada umowę na świadczenie usług księgowych.

Nie wypełniamy deklaracji PIT dla klientów indywidualnych !

W przeciągu kilku ostatnich lat przepisy dotyczące zasad wypełniania tego typu formularza, oraz sam formularz były wielokrotnie modyfikowane. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego o osiągniętych dochodach w danym roku nie dla wszystkich jest łatwe. Gro osób deklaruje, że nie jest w stanie samodzielnie wypełnić prawidłowo wszystkich rubryk formularza. Tutaj, wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klientów, tą usługę ma w swojej ofercie nasze biuro księgowe. Szybko i profesjonalnie, za niewielką opłatą (zobacz: cennik), jesteśmy w stanie wypełnić odpowiednie zeznania i dodatkowo wysłać je w postaci elektronicznej prosto do Urzędu Skarbowego. Dowodem na wysłanie dokumentów, jest potwierdzenie przyjęcia  generowane po stronie odpowiednich urzędów.

Wszyscy pracujący i uzyskujący dochód w danym roku podatkowym zobowiązani są do wypełnienia odpowiednich formularzy PIT-37 (zdecydowana większość z nas). Osobami tymi są podatnicy którzy uzyskali wynagrodzenie ze stosunku pracy lub innego stosunku służbowego, otrzymywali emerytury, renty czy zasiłki, pracowali na podstawie umów zleceń lub otrzymali dochód z tytuł praw autorskich. Osoby takie są opodatkowane na zasadach ogólnych, wedle skali 18-32%.

Na złożenie deklaracji o osiągniętych dochodach, jest czas tylko do końca kwietnia. Należy więc pamiętać o tym nieprzekraczalnym terminie.

W zależności od przynależności do określonej grupy zawodowej, zeznanie podatkowe złożyć należy do:

31 stycznia :

PIT-16A (karta podatkowa)
PIT-19A (duchowni)
PIT-28 (ryczałt)

28 lutego :

PIT-40 (za pracownika)
PIT-40A (ZUS za świadczeniobiorcę)

30 kwietnia:

PIT-36 (działalność gospodarcza)
PIT-36L (podatek liniowy)
PIT-37 (praca)
PIT-38 (giełda)
PIT-39 (nieruchomości)

Co robić, gdy nie złoży się zeznania w ustawowym terminie?

W przypadku gdy spóźnimy się z rozliczeniem z fiskusem do 30 kwietnia 2018 roku, możemy skorzystać z instytucji czynnego żalu podatnika. Należy wtedy jak najszybciej dostarczyć druki zeznania rocznego i zawiadomić o fakcie spóźnienia organ podatkowy. Złożenie czynnego żalu spowoduje, że prawdopodobnie nie będziemy podlegali karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Warto mieć na uwadze, że nie wypełnienie deklaracji do wskazanego terminu, niesie za sobą konsekwencje karne. Dlatego tez warto złożyć nawet pusty dokument w wymaganym terminie, a potem dostarczyć fiskusowi korektę.

Ministerstwo Finansów, pod koniec ustawowego terminu składania zeznań, często wydłuża godziny pracy w urzędach skarbowych.