Karta podatkowa

Karta podatkowa – forma opodatkowania

Karta podatkowaKarta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania. Cechą charakterystyczną tego typu rozliczania się z fiskusem, jest brak zależności między dochodami a wysokością podatku. Wysokość składek jest stała i zostaje ustalona przez naczelnika urzędu skarbowego, który kieruje się rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, liczbą zatrudnionych pracowników, a także liczbą mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona.

Stosowanie karty podatkowej jest korzystne dla przedsiębiorców, którzy osiągają duże dochody, gdyż nie mają one wpływu na wysokość zobowiązań podatkowych.

Ten sposób rozliczeń mogą stosować przedsiębiorcy którzy:

 • świadczą usługi lub ich działalność ma charakter wytwórczo-usługowy,
 • zajmują się handlem detalicznym żywnością, wyrobami tytoniowymi, kwiatami, napojami, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • zajmują się handlem detalicznym artykułami nieżywnościowymi, za wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz za wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 • prowadzą działalność gastronomiczną, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • świadczą usługi transportowe wykonywane przy użyciu jednego pojazdu,
 • prowadzą działalność w zakresie usług rozrywkowych.
 • prowadzą działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych lub wiatrowych, o mocy oddawanej do 5 000 kilowatów, a także wytwarzanie biogazu,
 • zajmują się najmem, dzierżawą, itp,

Dodatkowymi wymogami przy chęci rozliczania się na podstawie karty podatkowej są:

 • nie korzystanie z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, a także z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów. Wyjątkiem są usługi specjalistyczne (czynności oraz prace, które wchodzą w inny niż zgłoszony zakres działalności) i są niezbędne do wykonania wyrobu i świadczenia usług w sposób całkowity, w tym także czynności i prace towarzyszące)
 • nie prowadzenie, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, innej pozarolniczej działalności gospodarczej
 • prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski.
 • nie wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,

Zalety stosowania karty podatkowej

Wady stosowania karty podatkowej

 • limity zatrudnienia,
 • konieczność płacenia podatku nawet w sytuacji braku dochodów czy też przy poniesieniu straty

Biuro Rachunkowe MIRAKO z Łodzi prowadzi rozliczenia przedsiębiorców, którzy korzystają z tej formy opodatkowania.