Skala podatkowa

Skala podatkowa – opodatkowanie na zasadach ogólnych

Skala podatkowaOpodatkowanie na zasadach ogólnych jest to sposób opodatkowania uzależniony od osiągniętego przez przedsiębiorcę dochodu. Przy wyznaczaniu podatku stosowana jest skala podatkowa. Według niej wysokość należnego podatku w procentach [%] uzależniona jest bezpośrednio od różnicy między przychodami a kosztami. Ze wzrostem dochodów należny % podatku rośnie.

Stawki podatku

Stawki podatku dochodowego wynoszą 18% oraz 32%. Stawka podatku jest uzależniona od progów podatkowych, czyli od wysokości osiągniętego dochodu.

Podatek dochodowy jest obliczany według następującej skali:

Podstawa obliczenia podatku (wysokość dochodu) Wysokość podatku
do 85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
ponad 85 528 zł 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Przedsiębiorcom rozliczającym się z Urzędem Skarbowym oraz dopiero rozpoczynającym działalność gospodarczą i rozliczających się na zasadach ogólnych Biuro Księgowe MIRAKO zapewnia prowadzenie pełnej dokumentacji księgowej.