Podatek liniowy – wady i zalety

Podatek liniowy – cechy, wady i zalety.

Podatek liniowyPodatek liniowy jest jedną z form opodatkowania dochodu przedsiębiorcy. Jego cechą charakterystyczną jest stała wysokość (19%) niezależnie od wysokości osiągniętych dochodów.

Czy takie rozwiązanie jest opłacalne?

Ponieważ stawka podatku liniowego wynosi zawsze 19%, jest on opłacalny dla tych, którzy uzyskują wysokie dochody. Jest to podstawowa różnica w stosunku do podatku opartego na zasadach ogólnych, gdzie dochód rozlicza się według tzw. skali podatkowej i gdzie stawka podatku wynosi 18% lub 32%. Tutaj, przy wysokich dochodach, obciążenie podatkowe jest wyższe w stosunku do wersji z podatkiem liniowym. Należy pamiętać, iż z tej formy opodatkowania mogą skorzystać tylko podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosowanie tego rodzaju rozliczania się z Urzędem Skarbowym jest opłacalne dla osób, których roczny dochód przekracza 100 000 zł. Pewnym ograniczeniem jest fakt, że przy tym sposobie naliczania podatku nie można rozliczać się wspólnie ze współmałżonkiem czy też samotnie wychowywanym dzieckiem. Przywileje te przeznaczone są tylko dla przedsiębiorców rozliczających się za pomocą skali podatkowej. Nie jest możliwe skorzystanie z ulgi na dzieci i ulgi za internet – one również są one przeznaczone tylko dla podmiotów dokonujących rozliczeń podatkowych na zasadach ogólnych. Istnieje jednak pewna możliwość rozliczenia wspomnianych ulg. Ma to miejsce wtedy, gdy osoba oprócz prowadzenia własnej działalności otrzymuje dochody również z innych źródeł i są one rozliczane na zasadach ogólnych – skali podatkowej (np. umowa o pracę).  W takim przypadku, składając dwie odrębne deklaracje roczne, uwzględnienia się ulgi podatkowe w zeznaniu rocznym dotyczącym dochodu z etatu.

Minusem stosowania podatku liniowego jest brak kwoty wolnej od podatku, która dotyczy jedynie przedsiębiorców stosujących ogólne zasady rozliczania. Począwszy od 2017 roku, rozliczając się według skali podatkowej, jeśli dochód w danym roku nie przekroczył 6600 zł, podatek wynosi 0 zł.

Kiedy wybiera się sposób rozliczeń?

Wybór właściwej formy opodatkowania powinien być podjęty przed rozpoczęciem roku podatkowego. Głównym kryterium przy wyborze podatku liniowego jest wysoka kwota uzyskiwanych dochodów. Ucieka się w ten sposób przed podatkiem w wysokości 32% czyli przed drugim stopniem skali podatkowej. Należy pamiętać, że rezygnuje się jednocześnie z większości ulg i odliczeń, które przysługują przedsiębiorcom opodatkowanym na zasadach ogólnych.