Smulsko osiedle w Łodzi – historia powstania

SmulskoSmulsko - Łódź Polesie Retkinia

Smulsko – peryferyjne osiedle w Łodzi, położone w południowo-zachodniej części miasta, tuż przy granicy z Konstantynowem Łódzkim.

Smulsko wchodzi w skład dawnej dzielnicy (obecnie Delegaury UMŁ) Polesie, a administracyjnie należy do osiedla Retkinia Zachód-Smulsko, natomiast łódzki System Informacji Miejskiej uznaje Smulsko za samodzielne osiedle.

Niegdyś była tu podłódzka wieś o nazwie Smulsk lub Smólsko.

Wg przedwojennych map Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie z 1935 roku w miejscu obecnego osiedla Smulsko znajdowała się wieś Nowy Józefów licząca 23 gospodarstwa, natomiast w lokalizacji obecnego osiedla Nowy Józefów mieściła się wieś Smólsko licząca 24 gospodarstwa. Zapewne jest to błąd lub co najmniej nieścisłość, ale pisownia nazwy osiedla w ciągu kilkudziesięciu powojennych lat uległa niewielkiej korekcie.

Na początku lat 70. wzdłuż ulicy Salvadora Allende, oddzielającej Smulsko od sąsiedniej od strony zachodniej osiedla Retkinia powstały Pracownicze Ogródki Działkowe „Azalia”. Na sąsiadujących popegeerowskich polach (już wówczas zapuszczonych) planowana była budowa Zakładów Odtworzeniowych Przemysłu Włókienniczego dla Łodzi wraz z obsługującą je Elektrociepłownią nr 5 w Łodzi. Protesty mieszkańców powstającego wówczas osiedla Retkinia doprowadziły do zaniechania tych projektów.

Lata 80

W latach 80. na Smulsku zaczęło powstawać osiedle domków jednorodzinnych o zabudowie szeregowej. Budowa domów odbywała się metodami gospodarczymi i w wielu przypadkach została zakończona dopiero na początku XXI wieku. Obecnie, po zabudowaniu pustych miejsc, niektóre segmentowce, mają kilkaset metrów długości. Budynki stoją przy kilkunastu uliczkach, przecinających się pod kątem prostym. Obecnie osiedle jest traktowane jako luksusowe i taki charakter starają się zachować mieszkańcy tego osiedla w wykańczaniu swoich domów. Osiedle posiada wszystkie media używane w mieście, takie jak kanalizacja, woda, prąd, gaz, 2 firmy telekomunikacyjne dostarczające telefon i internet. Prawie wszystkie ulice są utwardzone. W Większości 16 (łącznie 18) ulic zastosowano dobrej jakości asfalt a także kostkę bitumiczną.

Osiedle Smulsko często, acz niesłusznie zaliczane jest w skład sąsiadującej Retkini, od której osiedle oddziela ulica ks. Jerzego Popiełuszki (dawna ulicy Salvadora Allende). Pomimo odmiennego charakteru obu osiedli – Retkinia to blokowisko z wielkiej płyty, a Smulsko to osiedle o zabudowie niskiej, jednorodzinnej – oba osiedla są ściśle powiązane. Pomimo tego od kilku lat na osiedlu powstało kilkanaście bloków wkomponowanych w architekturę danego miejsca. Smulsko nie spełnia funkcji handlowych i usługowych – funkcjonuje tam zaledwie kilka sklepów ogólnospożywczych oraz kilkanaście firm usługowych, a także stadnina koni „SMULSKO”. Brak także szkół i przedszkoli. Wszystkie potrzeby w tym zakresie mieszkańcy zaspokajają na sąsiadującej Retkini lub w centrum Łodzi.
Na terenie Smulska znajduje się pewna liczba firm produkcyjnych i usługowych w tym biura księgowe.

W roku 2006 otworzono zbudowaną na sąsiadującym od zachodu osiedlu Nowy Józefów fabrykę Gillette, będącą jednym z największych zakładów pracy w mieście.

Nazwy ulic

Nazwy ulic na Smulsku nawiązują do różnych dyscyplin sportowych. Pierwotnie większość tych nazw wykorzystywana była do nazwania wiejskich ulic sąsiedniej Retkini po jej włączeniu do Łodzi, jednak po zbudowaniu na terenie dawnej wsi osiedla mieszkaniowego i związaną z tym całkowitą zmianą układu ulic (z których wiele pozostało nienazwanych) „zwolnione” w ten sposób nazwy nadano uliczkom budowanego Smulska.

Na Smulsku znajdują się ulice: Bobslejowa, Bojerowa, Bokserska, Gimnastyczna, Hippiczna, Kolarska, Łyżwiarska, Oszczepowa, Piłkarska, Pływacka, Slalomowa, Szermiercza, Zapaśnicza i Żużlowa. Ponadto 3 ulice noszą nazwy pochodzące od osób związanych ze sportem i z Łodzią: Wawrzyńca Cylla, Antoniego Gałeckiego, Tomasza Konarzewskiego.

Oprócz tego na osiedlu znajduje się ul. Smulska, ul. Armii Łódź, a na granicy z osiedlem Nowy Józefów ul. Kinga Campa Gillette’a, którą nazwano na cześć twórcy koncernu, jaki zbudował tutaj swą fabrykę. Od około roku przy osiedlu powstał Park z kilkoma alejkami i górką do zjeżdżania dla dzieci. Park znajduje się między osiedlem a fabryką Gilette.

Biuro Rachunkowe MIRAKO posiada swoją siedzibę właśnie w Łodzi na Smulsku, przy ul. Bobslejowej 6.