VAT,PIT, CIT-skróty w księgowości.

VAT, PIT, CIT…powszechnie stosowane skróty w księgowości…

Co oznaczają powszechnie stosowane skróty takie jak VAT, KP,GUS pomoże wyjaśnić poniższy tekst.VAT PIT CIT - skróty stosowane w księgowości

WB Wyciąg bankowy
PK Polecenie księgowania
Fa VAT Faktura VAT
R-k Rachunek
RK Raport kasowy
KP Kasa przyjmie
KW Kasa wypłaci
OT Przyjęcie środka trwałego
LT Likwidacja środka trwałego
PT Przekazanie środka trwałego
Pz Przyjęcie zewnętrzne
Wz Wydanie zewnętrzne
Pw Przyjęcie wyrobów
Rw  Rozchód wewnętrzny
Mm  Przesunięcie międzymagazynowe
WNT  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
WDT  Dostawa wewnątrzwspólnotowa
KPiR  Księga Przychodów i Rozchodów
KH  Księga Handlowa
PIT  ang. (Personal Income Tax) podatek od dochodów osobistych
CIT  ang. (Corporate Income Tax) podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw)
 VAT  ang. (Value Added Tax) podatek od wartości dodanej
 PTU  Podatek od Towarów i Usług (PTU=VAT)
 PFRON  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 MF  Ministerstwo Finansów
 ZUS  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 GUS  Główny Urząd Statystyczny
 US  Urząd Skarbowy
RMUA Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
VZM VZM (VZM-1)  wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
CEiDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
REGON skrót od: Rejestr Gospodarki Narodowej, czyli Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej. Numer REGON to 9 cyfrowy numer konkretnego podmiotu w tym rejestrze.
BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy