Rozpoczęcie własnej działalności.

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej to bardzo ważny moment dla każdego z nas.

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.Decyzja o podjęciu własnej działalności wiąże się zarówno z nieuchronnymi kosztami ale również z ryzykiem. Nie jest wiadomo czy jej prowadzenie będzie źródłem dochodów. Ma też oczywiście zalety. Przede wszystkim pracujemy dla siebie i na swoje konto oraz nie mamy osoby, która nam coś narzuca i przed którą musimy się tłumaczyć. Jesteśmy szefami dla samych siebie i to od nas zależy, czy działalność gospodarcza którą zakładamy przyniesie profity.

Aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą, niezbędne jest prawidłowe wypełnienie i złożenie formularza CEIDG-1. Wniosek ten, przyszły przedsiębiorca musi złożyć:

  • w urzędzie miasta / gminy – osobiście,

  •  poświadczonym notarialnie listem poleconym,

  • elektronicznie

REGON, NIP

Po pomyślnej rejestracji przedsiębiorca musi uzyskać numer REGON oraz numer NIP o ile wcześniej nie został mu on już nadany. Jeśli tak, to numer NIP nie ulega zmianie.

Wybór formy opodatkowania.

Wybór sposobu rozliczania się z fiskusem to najtrudniejsza decyzja przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Dodatkową trudnością jest fakt, że wyboru tego należy dokonać już na etapie zakładania własnej firmy. Często nie mamy wiedzy i doświadczenia jaką formę wybrać. Może to być:

Biuro Rachunkowe MIRAKO z Łodzi chętnie podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, doradzając przyszłym przedsiębiorcom wybór najkorzystniejszych dla nich rozwiązań.