KPiR Księga Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

KPiR Księga Przychodów i RozchodówKPiR to powszechnie używany skrótowiec – Księga Przychodów i Rozchodów. Jest narzędziem do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w uproszczonej formie. Z uwagi na uproszczoną formę rozliczeń z Urzędem Skarbowym często nazywana jest po prostu „książką”.Na jej podstawie ustalany jest dochód podlegający opodatkowaniu. Wypełniają ją muszą przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych oraz stosujących podatek liniowy. W odróżnieniu od pełnej księgowości (księgi rachunkowe / księgi handlowe) podatkowa księga przychodów i rozchodów jest ewidencją uproszczoną (nie jest wymagane np. prowadzenie kont księgowych).

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów nie dotyczy osób, które:

  • prowadzą księgi rachunkowe,
  • korzystają ze zryczałtowanej formy podatku dochodowego,
  • wykonują wolny zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim,
  • sprzedają środki trwałe po likwidacji działalności.

KPiR prowadzi się wyłącznie w celach podatkowych, natomiast księgi handlowe służą zarówno do celów podatkowych, jak i rachunkowych. W kolejnych wierszach podatkowej księgi przychodów i rozchodów zapisuje się wszelkie operacje gospodarcze generujące przychody (ze sprzedaży i pozostałe) oraz operacje stanowiące koszt ich uzyskania. Na koniec danego okresu rozliczeniowego (miesiąca, kwartału) podsumowuje się te dwie wielkości oraz dokonać ewentualnych korekt . Uzyskana w ten sposób kwota staje się podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym którą odprowadza się do Urzędu Skarbowego.

Sposoby prowadzenia księgi

Podatkowa księga przychodów i rozchodów może być prowadzona w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznie. Oczywiście, w Biurze Rachunkowym MIRAKO wszelkie zapisy księgowe prowadzone są w formie elektronicznej przy użyciu specjalistycznego, dedykowanego oprogramowania przystosowanego do prowadzenia usług księgowych. Forma taka zapewnia łatwość dostępu do bieżących danych oraz do archiwum. Ułatwiona jest również czynność związana z zabezpieczeniem danych (elektroniczne kopie bezpieczeństwa na różnych nośnikach danych).

Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie KPiR mogą liczyć na bardzo przystępne ceny (zobacz nasz cennik usług księgowych)  za zlecenie prowadzenia dokumentacji księgowej w naszym biurze. Są to ceny znacznie niższe niż w przypadku firm w których stosowana jest pełna księgowość (ze względu na trudność prowadzenia).