Oferta usług księgowych


Oferta usług Biura Rachunkowego MIRAKO

Oferta usług księgowych - Biuro Rachunkowe MIRAKO ŁódźOferta usług naszego biura zawiera między innymi usługi księgowe i kadrowo-płacowe. Realizowane są one na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z Klientem. Gwarantujemy rzetelność, profesjonalizm i pełną dyskrecję.

OFERUJEMY USŁUGI KSIĘGOWE W ZAKRESIE:

 • Rozpoczęcia prowadzenia działalności
 • Prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR)
 • Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych pełnej księgowości (KH) a w tym:
  – tworzenie i opracowanie planu kont i polityki rachunkowości,
  – ewidencja przychodów i kosztów,
  – ewidencja i rozliczanie VAT,
  – sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych (CIT, PIT),
  – rozliczanie WNT i WDT,
  – rozliczanie eksportu i importu,
  – ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  – ustalanie comiesięcznego wyniku finansowego,
  – wyliczanie należnych zobowiązań podatkowych,
  – roczna sprawozdawczość rachunkowa i podatkowa,
  – sprawozdawczość GUS,
  – sporządzanie deklaracji dotyczących środków transportu i nieruchomości,
 • Prowadzenie rozliczeń Ryczałtu Ewidencjonowanego,
 • Prowadzenie rozliczeń Karty Podatkowej ,
 • Prowadzenie rozliczeń najmu,
 • Rozliczanie pozostałych rodzajów działalności według potrzeb naszych Klientów,
 • Obsługa Kadrowo – Płacowa a w tym:
  – przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z procedurą zatrudniania i zwalniania pracowników,
  – naliczanie wynagrodzeń,
  – prowadzenie ewidencji przychodów pracowniczych,
  – rozliczanie urlopów, zwolnień lekarskich i innych przerw w pracy,
  – sporządzanie informacji podatkowych,
  – sporządzanie deklaracji ZUS (przekaz elektroniczny – Płatnik),
  – sporządzanie i dostarczanie informacji RMUA dla pracowników,
  – wyliczanie podatku od wynagrodzeń,
  – prowadzenie akt osobowych pracowników,
  – przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników (PIT-8/11; PIT-40),
 • Rozliczenia roczne wspólników i właścicieli (spółek i osób fizycznych),
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • rozliczanie amortyzacji środków trwałych,

Jest to tylko podstawowa oferta usług świadczonych przez Biuro księgowe MIRAKO w Łodzi. Jesteśmy otwarci na propozycje Klientów. Staramy dopasować ofertę usług do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych Kontrahentów.

Zachęcamy do kontaktu osobistego lub drogą mailową bądź telefoniczną. Chętnie przedstawimy naszą ofertę usług i postaramy się o ewentualne dostosowanie jej do Państwa potrzeb i oczekiwań. Jesteśmy elastyczni i z góry niczego nie wykluczamy.

Dla nas każdy klient jest ważny!