Certyfikat Ministerstwa Finansów.

Posiadamy Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów

Certyfikat MF uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecnie nie jest on wymagany, aby otworzyć biuro rachunkowe i świadczyć usługi księgowe. Może to robić praktycznie każdy. Posiadanie tego dokumentu, zdobytego w wyniku zdania egzaminu państwowego (a nie z uwagi na ukończenie odpowiedniego kierunku studiów) wyróżnia nas spośród innych. Dla Państwa zaś jest to swoista gwarancja, że świadczone przez nasze biuro księgowe usługi są dobrze wykonywane. Zajmują się tym osoby mające odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie (zobacz: o nas).

Certyfikat Księgowy – potrzebny czy nie?

Chyba każdy z nas nie poszedł by do „lekarza” który z zawodu jest np. mechanikiem czy malarzem. Podobnie, nie zostawiamy auta do naprawy w warsztacie , gdzie pracuje np. rolnik, geodeta lub chemik. Nie powierzymy również swoich oszczędności kucharzowi w celu mądrego nimi zarządzania. Chcemy przecież osiągnąć zysk a nie stracić swoje pieniądze. Każdy zawód jest potrzebny, ale konkretne usługi powinny świadczyć osoby, które mają odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie.

Podobnie jest z prowadzeniem biura rachunkowego, wykonywaniem usług księgowych i kadrowo-płacowych dla przedsiębiorców. Ważne jest, aby zapisy księgowe, wyliczone zobowiązania podatkowe czy należności dla ZUS  dotyczące Państwa działalności były zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zdarzało się przecież, że błędy w Księgach Rachunkowych, Książce Przychodów i Rozchodów czy nawet Karcie Podatkowej powodowały błędne wyliczenie podatków. Problem stanowi zaniżenie wysokości zobowiązań, gdyż w konsekwencji trzeba będzie zwrócić należną np. Urzędowi Skarbowemu  różnicę wraz z odsetkami. Dodatkowo przedsiębiorca, otrzymując błędne dane księgowe, ma nieprawdziwy obraz sytuacji  finansowej. Opierając się na złych danych, może poczynić nieodpowiednie kroki (np. nadmiernie inwestując środki doprowadzi do przeinwestowania) . Efektem tego mogą być bardzo duże problemy, które często są trudne do rozwiązania.

Biuro Rachunkowe MIRAKO posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów. Został on uzyskany w wyniku zdania Egzaminu Państwowego. Jest to informacja dla Państwa, że podejmując z nami współpracę, przekazujecie prowadzenie ważnych dla każdego przedsiębiorcy spraw księgowych i kadrowo-płacowych do właściwych, kompetentnych osób.